Go to Top

O nama

Obrazovni centar Equilibrio

Obrazovni sistem EQUILIBRIO postoji već  punih 17 godina i jedna je od najpoznatijih i najuglednijih škola za učenje stranih jezika na teritoriji Srbije.

Osnovna delatnost Obrazovnog sistema EQUILIBRIO je izvođenje visokostručne nastave stranih jezika za polaznike različitih profila. U svojoj  bogatoj ponudi Centar EQUILIBRIO ima opšte i specijalizovane kurseve iz čak 10 stranih jezikapripremne kurseve za polaganje međunarodno priznatih ispitakurseve u inostranstvukurseve za preduzećadečije i omladinske kurseveletnje jezičke kampoveletnju školu za srednjoškolce itd.

Visokokvalitetni kursevi, najmodernije metode nastave, odlični tehnički uslovi i opremljenost, nastavna sredstva renomiranih svetskih izdavača, kao i neprekidno usklađivanje programa školovanja sa razvojem tržišta, imperativ su u našem delovanju.

Kursevi koji se održavaju u Obrazovnom sistemu EQUILIBRIO u potpunosti su usaglašeni sa “Zajedničkim evropskim portfoliom za strane jezike”, dokumentom koji je usvojio Savet Evrope. To znači da se primenjuju iskustva evropskih stručnjaka iz ove oblasti, i da se metod učenja bazira na komunikativnom pristupu koji polaznike kurseva usmerava da svoja znanja koriste pre svega za usmeno izražavanje, ne zanemarujući pri tom ni ostale jezičke veštine: čitanje, pisanje i razumevanje.

Profesori našeg Centra su vrhunski stručnjaci sa iskustvom, specijalizovani za izvođenje nastave, prateći poslednje trendove iz oblasti obrazovanja.

Naš pristup učenju jezika je interaktivan i sve vreme se bazira na stalnoj komunikaciji na stranom jeziku. Od momenta kada čas počne, svaka komunikacija je na stranom jeziku. Naš cilj je da kroz interakciju na časovima progovorite ili usavršite strani jezik što pre.

Više o svim edukativnim programima koje realizuje naš Centar možete pročitati na www.equilibrio.rs