Go to Top

Zašto individualni kurs stranog jezika?


Individualni kursevi stranih jezika
su pravo rešenje za vas ukoliko:

želite da veoma napredujete u učenju jezika

želite da učenje jezika uskladite sa ostalim obavezama koje imate

želite nastavu poput privatnih časova, ali ne u Vašem domu već u savremeno opremljenom nastavnom centru

ne želite rad u grupi

ne možete da se prilagodite fiksnim terminima za održavanje nastave

želite potpunu fleksibilnost termina koju nude privatni časovi (po potrebi termine je moguće menjati tokom kursa)

želite da svoje poslovne aktivnosti uspešno vršite i na stranom jeziku. Na individualnim časovima se možete posvetiti usmenoj i pisanoj korespondenciji, prezentacijama, veštinama vođenja sastanaka, pregovorima i svim drugim aspektima vašeg uspešnog poslovanja.

želite da upišete neki od pripremnih kurseva naše škole (FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, ili neki od GOETHE ispita), ali vam nivo znanja stranog jezika koji posedujete ne omogućava da krenete odmah sa pripremom, a istovremeno vam vreme ne dozvoljava da pohađate neki od opštih kurseva jezika naše škole na kojima biste unapredili svoje znanje dovoljno da biste nesmetano krenuli na pripremne kurseve. U tom slučaju mogli biste da se na individualnim časovima posvetite tačno određenim jezičkim celinama shodno svojim potrebama.

propustili ste veliki broj časova na nekom od naših opštih kurseva i niste ostvarili pravo da nesmetano nastavite učenje jezika na višem nivou, pa tako, umesto da obnavljate nivo, na individualnim privatnim časovima profesor može posvetiti pažnju vašim individualnim potrebama i pripremiti vas za uspešno polaganje završnog ispita i pohađanje kursa na narednom nivou znanja

nakon završenog pripremnog kursa niste odmah polagali određeni međunarodno priznati ispit ili je pak prošlo mnogo vremena od kada ste polagali dati ispit i sertifikat je prestao da bude validan (kakav je slučaj sa diplomama položenih TOEFL i IELTS ispita nakon dve godine). U tom slučaju, individualni časovi bi bili idealno rešenje za vas jer biste se podsetili neophodnog gradiva na simulacijama i time  pripremili za polaganje datog ispita.

Pogledajte: