1. Kada startuju individualni kursevi i kada mogu da se upišem?
✔ Individualni programi organizuju se tokom cele godine, u skladu sa potrebama polaznika.
2. U kojim terminima se održava nastava?
✔ Termini i tempo rada usklađuju se sa mogućnostima za pohađanje nastave svakog polaznika, u skladu sa njegovim poslovnim i privatnim obavezama, kao i u skladu sa rasporedom i kapacitetima Centra.
3. Kako da znam na koji nivo da se upišem?
✔ Ukoliko ste već učili jezik na koji se upisujete, neophodno je da uradite ulazni test. On je pismenog tipa i ocenjuje sve jezičke kompetencije, sem usmenog izražavanja, koje se proverava na dodatnom, usmenom intervjuu na koji se pozivate ukoliko profesori to smatraju potrebnim.
4. Koji nivo mi je potreban za posao?
✔ To uvek zavisi od vrste posla kojim se bavite, ali može Vam biti sasvim dovoljan nivo B1 (prema jedinstvenoj skali Saveta Evrope od A1 do C1) koji Vam omogućava da prenesete i primite svaku vrstu informacije, ali i da se pismeno izražavate na tom jeziku u smislu poslovne korespodencije. Ukoliko Vam je neophodna veća fluentnost u govoru i ozbiljniji fond reči, onda je neophodno da završite barem B2 nivo.
5. U čemu je razlika između individualnog programa i programa “Čas i kafa”?
✔ Program Čas i kafa podrazumeva individualne časove (1 na 1) poslovnog engleskog jezika namenjene pre svega poslovnim licima kojima je potrebno da obogate znanje engleskog jezika izrazima i terminima neophodnim za komunikaciju u poslovnom svetu.
✔ Jednostavno, dođete kod nas na čas i popijete kafu sa svojim profesorom baš kao što biste uradili i na privatnom času u opuštenoj atmosferi, komunicirajući na engleskom jeziku!!!
6. Da li su udžbenici uključeni u cenu?
✔ Ne, udžbenici se kupuju posebno. Sem osnovnog udžbenika, potrebno je da svaki polaznik poseduje i prateću radnu svesku. Svi dodatni materijali koji se dobijaju iz časa u čas, kao podrška nastavnom planu i programu, uračunati su u cenu programa.
✔ Kada je u pitanju program Čas i kafa, udžbenici Vam nisu potrebni, već isključivo handout-i koje ćete dobijati od strane profesora koji Vam bude vodio nastavu.
7. Koji tempo rada se preporučuje kod ovih kurseva?
✔ Tempo rada zavisi od vrste individualnog kursa za koji se opredeljujete. U svakom slučaju, prednost ovih kurseva je što se prilagođavaju Vašim potrebama.
8. Da li za uplaćenih 10 časova od 75 minuta mogu da pređem jedan podnivo određenog jezika?
✔ Ne, za uplaćenih 10 časova nije moguće preći sve leksičke i gramatičke jedinice jednog podnivoa, već onaj korpus gradiva koji se pre početka realizacije kursa ustanovi sa direktorom za nastavu Centra.
9. Kako je koncipirana nastava kada su u pitanju individualni časovi?
✔ U našem Centru primenjuju se najsavremenije metode učenja stranih jezika propisane normama i opštom skalom Saveta Evrope. Paralelno se kod polaznika razvijaju sve četiri jezičke kompetencije (čitanje, pisanje, razumevanje i izražavanje), uz korišćenje štampanih izdanja emimentnih evropskih izdavača, kao i dodatnih audio i video materijala.

✔ Ipak, težište svih nastavnih jedinica je na razvijanju KONVERZACIJSKIH sposobnosti polaznika, budući da znati jedan jezik zapravo znači GOVORITI ga.

✔ Velika prednost individualnih kurseva je potpuno prilagođavanje nastavnog plana pojedinačnom polazniku.

10. Šta su prednosti individualnih kurseva?
✔ Kada imate individualnu nastavu u vidu privatnih časova u našem Centru, profesor je fokusiran isključivo na Vas, na Vaše potrebe i probleme kada je vladanje stranim jezikom u pitanju. Program kursa je iz tog razloga moguće prilagoditi Vašim specifičnim potrebama kada je u pitanju odabir tema ili gramatičkih oblasti koje se obrađuju. Time je i Vaš napredak brži.