silver-paket-strani-jezici
GOLD individualni PAKET je superintenzivni kurs, namenjen visokomotivisanim polaznicima, odnosno, svima onima koji žele brze i konkretne rezultate u kratkom vremenskom roku. Tempo rada od 3 puta nedeljno dovešće Vas do značajnog napretka na polju svih jezičkih kompetencija jezika koji učite ili usavršavate.

U ponudi GOLD PAKETA su individualni kursevi iz engleskog, nemačkog, italijanskog, španskog, ruskog, norveškog, švedskog, francuskog, arapskog i turskog jezika. Kursevi se organizuju u formi časova prema konkretnim potrebama polaznika. Preciznim ulaznim testiranjem određuje se nivo predznanja stranog jezika, a na osnovu needs analysis testa, kao i usmenog intervjua utvrđuju se specifične potrebe svakog polaznika. Nakon toga pristupa se kreiranju nastavnog plana i programa sa ciljem da se polazniku omogući što brži napredak.

Opšte informacije o GOLD INDIVIDUALNIM PAKETIMA:

✔ nastava je tipa časa „1 na 1” – Vi i Vaš profesor
✔ jezici koje možete pohađati u okviru GOLD individualnih paketa su: engleskinemački, italijanski, španski, ruski, norveški, švedski, francuski, arapski jezik i srpski za strance
✔ u ponudi su svi nivoi učenja (od A1 do C1)
✔ početak nastave – tokom cele kalendarske godine, po izboru polaznika
✔ svi termini se usklađuju prema vašim potrebama (u skladu sa trenutno raspoloživim kapacitetima i rasporedom)
✔ trajanje – po izboru polaznika
✔ preporučeni tempo rada – 3 puta nedeljno
✔ nastavni fond – 30 časova od 75 minuta (ukoliko ste zainteresovani za manji nastavni fond, kliknite na STANDARD INDIVIDUALNI PAKET (10 časova) ili SILVER INDIVIDUALNI PAKET (20 časova))

Tokom 2020. godine EQUILIBRIO – Obrazovni sistem odobrava akcijske cene GOLD INDIVIDUALNIH PAKETA.

Redovna cena
GOLD INDIVIDUALNOG PAKETA
Akcijska cena
GOLD INDIVIDUALNOG PAKETA
(u EUR) - nastava posle 16.30h
Akcijska cena
GOLD INDIVIDUALNOG PAKETA
(u EUR) - nastava do 16.30h
599 €519 €489 €
*plaćanje se vrši u dinarima, prema srednjem kursu NBS na dan uplate
**ukoliko želite da ovaj kurs pohađate u komforu svog doma, cena se uvećava za 50%

Cena obuhvata:

✔ upis na program
✔ polaganje ulaznog testa radi preciznog utvrđivanja prethodnog nivoa znanja
✔ izradu plana i programa za održavanje nastave na osnovu individualnih potreba polaznika
✔ pohađanje individualnog programa stranog jezika
✔ izdavanje uverenja o pohađanom programu

U izvođenju individualne nastave stranih jezika, EQUILIBRIO – Obrazovni sistem primenjuje iskustva evropskih stručnjaka iz ove oblasti, bazirajući metode učenja stranih jezika na komunikativnom pristupu, koji polaznike kurseva usmerava da sva svoja znanja koriste pre svega pri usmenom izražavanju. Naravno, da bi proces učenja stranog jezika bio potpun, ne zanemaruju se ni ostale jezičke kompetencije: čitanje, pisanje i razumevanje.

Idealan program za sve vas koji menjate smene na poslu!

Individualnu nastavu stranih jezika izvode diplomirani profesori stranih jezika koji vam uz savremene nastavne metode, rečnike, literaturu i audio materijale pružaju visokokvalitetnu nastavu. Odlikuje ih velika motivacija, kreativnost i predanost svom pozivu. Prate vas sve vreme u procesu učenja i uvek su vam na usluzi.

Pogledajte na kojim lokacijama se održavaju GOLD individualni kursevi stranih jezika:
NASTAVNI CENTRI