o-nama-kursevi-jezika-equilibrio
EQUILIBRIO – Obrazovni sistem postoji već pune dve decenije jedna je od najpoznatijih i najuglednijih škola za učenje stranih jezika na teritoriji Srbije.

Osnovna delatnost EQUILIBRIO – Obrazovnog sistema  je izvođenje visokostručne nastave stranih jezika za polaznike različitih profila. U svojoj  bogatoj ponudi EQUILIBRIO ima opšte i specijalizovane kurseve iz čak 10 stranih jezikapripremne kurseve za polaganje međunarodno priznatih ispitakurseve za preduzećadečije i omladinske kurseveletnje i zimske jezičke kampove itd.

Visokokvalitetni kursevi, najmodernije metode nastave, odlični tehnički uslovi i opremljenost, nastavna sredstva renomiranih svetskih izdavača, kao i neprekidno usklađivanje programa školovanja sa razvojem tržišta, imperativ su u našem delovanju.

Kursevi koji se održavaju u EQUILIBRIO – Obrazovnom sistemu  u potpunosti su usaglašeni sa “Zajedničkim evropskim portfoliom za strane jezike”, dokumentom koji je usvojio Savet Evrope. To znači da se primenjuju iskustva evropskih stručnjaka iz ove oblasti, i da se metod učenja bazira na komunikativnom pristupu koji polaznike kurseva usmerava da svoja znanja koriste pre svega za usmeno izražavanje, ne zanemarujući pri tom ni ostale jezičke veštine: čitanje, pisanje i razumevanje.

Profesori našeg Centra su vrhunski stručnjaci sa iskustvom, specijalizovani za izvođenje nastave, prateći poslednje trendove iz oblasti obrazovanja.

U narednom video spotu, možete se upoznati sa načinom na koji se izvodi nastava:

Naš pristup učenju jezika je interaktivan i sve vreme se bazira na stalnoj komunikaciji na stranom jeziku. Od momenta kada čas počne, svaka komunikacija je na stranom jeziku. Naš cilj je da kroz interakciju na časovima progovorite ili usavršite strani jezik što pre.

Više o svim edukativnim programima koje realizuje naš Centar možete pročitati na www.equilibrio.rs